Stránky bez přístřeší
..možná budu on-line
ZÁKLADNÍ INFORMACE... Nacházíte se na stránkách, pojednávající o problematice bezdomovectví. O lidech bez přístřeší lze říci, že jsou nám neznámí. Již několikrát jsme možná slyšeli názor: "První dojem je pravdivý." O lidech bezdomova nám první dojem vypovídá o špatném hygienickém stavu a nulových podmínkách pro přežití. Pokud se ale snažíme o těchto lidech hovořit, máme tendenci ukazovat zejména negativní viditelné znaky, ty pozitivní vlastně neznáme. Pokud se vám na těchto stránkách podaří najít i znaky skryté, a třeba pozitivní, a budou souhlasit s vašimi informacemi, měla tvorba těchto stran smysl.

Lidé jsou různí. Odlišný je vzhled, charakterové vlastnosti, i okolnosti, v nichž se nachází. Někdo se s problémy dokáže vypořádat hned, někdo ani neví, že je v problémech. Jiné sráží neustále na kolena. Stejné je to i s lidmi bez domova. Člověk v době krize se nerad podřizuje. Nedivíme se proto, že lidé bez domova mají často přívlastek nepřizpůsobiví. Taková nálepka se může hodit úředníkům. Například, když nedokáže osoba spolupracovat - člověk zkrátka dostane nabídku zaměstnání, nebo možnosti sociální dávky, případně bydlení. Pokud si tuto nedovede opakovaně udržet, může riskovat nálepku "nepřizpůsobivý". Nechci být příliš kritický, ale na škatulku   n e p ř i z p ů s o b i v í   jsme si velice snadno zvykli. Máme jedince přizpůsobivější, i méně přizpůsobivé. Ale kdo je to vlastně nepřizpůsobivý... neskrýváme tím malou snahu, podívat se za "oponu" této skutečnosti? Nezbavujeme se tak úkolu pracovat s problémy, které by jsme jinak u lidí bez domova nemuseli nikdy řešit? Rozumíme dobře tomu pojmu, který je nasnadě použít? Pokud ano, dovoluji si říci, že jsme lidé dobře vzdělaní, umíme s problémy u těchto lidí pracovat, rozmíme psychologii, a třeba i sociologii, a máme rádi další užitečné informace. Pakliže nerozumíme, začněme raději jinými pojmy: solidarita, láska, a třeba spravedlnost z víry. Snad se pak dostaneme do složitějších tématických oblastí, a budeme mít odvahu potkat člověka bez přístřeší, zvládneme k němu být zdvořilí, aniž by z nás vytáhl 20 korun, a po jednom, či desátém rozhovoru s tímto člověkem zjistíme, že svět není černobílý. Zjistíme možná, že nepřizpůsobivost je pojmem, který se týká lidí bez domova a zajímavě ... také nás. Problém nepřizpůsobivost má zřejmě kořeny, se kterými můžeme pracovat, ale nikoli na něm soudit. Také zjistíme, že zjevný stav bídy je možná dobrým měřítkem pro hmotnou situaci člověka, ale nikoli měřítkem pro kvalitu charakteru.

Problematika bezdomovectví je snad jen jedním střípkem z množství problémů v naší společnosti. Nejde postihnout všechny oblasti, ale máme naději, že pokud založíme své hodnocení na vyšších etických principech, vyznáme se v mnohém.

OBČASNÍKVeřejná služba
   Veřejná služba se objevuje mezi lidmi na Úřadu práce v ČR o školních prázdninách v roce 2017. Znamená to, že lidé, kteří jsou zde evidování, dostanou základní dávku 2200 korun. V případě, že odpracují 20 hodin měsíčně ve veřejné službě, dávka se jim zvedne zhruba o cca 1400 korun. V případě dalších odpracovaných 10 hodin se dávka zvedne o cca dalších 800 korun.
   Zaměstnat dotyčné přitom může subjekt, který má smlouvu s Úřadem práce. Tento přitom dbá, aby dotyční byli využiti pro prospěch společnosti. .. (09/2017)
reagovat

...

Pribeh (12/2017)  Jméno dotyčného jsem neznal. Potkal jsem ho na vlakovém nádraží když jsem se vracel z dovolené. Překvapilo, že je nádraží klidné. Skupiny lidí bez přístřeší jsem zde nepozoroval. Zřejmě proto, že se jedná o menší město.    Když jsem tedy čekal na vlak, se svou ženou a dítětem, vešel do budovy. Jak již jsem zmínil, jsem pro tyto lidi zřejmě sympatický, rádi mne oslovují. Tak i tento "Tomáš". Když mne uviděl, namířil si to rovnou ke mne. Ještě než stačil vyslovit svou prosbu, pokynul jsem "Tomášovi", aby se vydal dál svou cestou. Snažil se mne umluvit, poté se začal rozčilovat. Hodnotil jsem to jako manipulativní postoj, a ačkoliv bych mu rád něco dal, nemohl jsem při takovém postoji. Jednak bych manželce a synovi ukazoval, že tímto způsobem může člověk získávat - s čímž nesouhlasím, jsem zastáncem domluvy - a jednak bych dotyčného podpořil v získání sebevědomí - to již nechci (diskuze na toto téma také nešlo učinit). Sdělil jsem mu, že ho přesto mám rád. Nechtě se pomalu sunul dále. Asi po 10 metrech se otočil k přítomným na nádraží a sdělil, že toto místo srovná se zemí... Jsem člověk lehce manipulovatelný, dlouze jsem se s tímto projevem vyrovnával. I v bibli jsem četl podobné prohlášení. Výrok nad lidmi, kteří neposlouchali boží rady a nebyli bedliví k lásce.    Z příběhu jsem si vzal dvě ponaučení. Nezapomínat na to dávat - na podzim i bezdomovci, když má na to nárok. Být připraven dát i slovo a čas na sdílení. Jinak čeká boží soud všechny. I to nádraží. Otázka je, nakolik lidem bez domova zakážeme pít víno, když nemají za co ... stravenky ji to neumožní, 800 kč jim zůstane na drogerii. Ačkoli jsem zastáncem toho, aby lidé nebyli závislí, nejsem zastáncem globálního nasazení zákazu alkoholu pro lidi bez domova. Proč? Ten důvod zatím nevím. Napsané v srpnu 2017.upravit
Pribeh (12/2017) Narodil jsem se ve městě "železa" v roce 1973. Moje maminka se jmenovala Kristýna, pracovala jako kuchařka v Mateřské školce. Můj otec se jmenoval Karel, pracoval jako slévač v železárnách. Po vychození 8. leté školy v Třinci jsem nastoupil na Střední odborné učiliště Kanada. To jsem absolvoval jako průměrný žák coby zedník. Poté jsem nastoupil do podniku městských železáren a zde jsem pracoval 16. let. V roce 1992 jsem se oženil. Narodil se mi syn. V roce 2002 mne soud rozvedl a já zůstal v bytě od podniku. Tou dobou jsem pracoval na sekci D5 v hlavním městském podniku. Tou dobou byla sekce již soukromá. Začal jsem navštěvovat noční podniky. Ráno jsem nebyl schopen jít do práce. Když se to opakovalo zhruba třikrát, dostal jsem výpověď. Ocitl jsem se na sociálních dávkách, bylo mi to ale jedno. Neplatil jsem byt a přišel jsem o něj. Dostal jsem termín k vystěhování. Jelikož jsem neměl kam jít, šel jsem na noclehárnu. Ocitl jsem se na azylovém domě. Zde jsem 6 let. Nejvíce ze všeho si přeji mít opět svůj byt a rodinu. Z ohledem zpátky hodnotím to, co mne potkalo, jako špatné. Přeji vám všem, ať žijete, ať máte hezkou rodinu a práci. Karel, 40 let 1.1.2011 upravit
Pribeh (11/2017) je podzim 2016. Postával vedle Tesca ve skupince dašlích lidí. Projít kolem této skupiny byla pro kolemjdoucí výzva. Nechtěl jsem uhnout, a jít jinudy. Rozhodl jsem se zkusit využít příležitostí získat pár informací. Opravdu mne jeden ze skupiny oslovil. Byl to malý muž ve věku cca 45 let, působil solidně. Otázka se týkala nějakých drobných. A tak jsem se pustil do rozhovoru. Peníze jsem neměl, což malý muž přijal. Začal jsem s Milošem diskutovat o tom, kde se nedostatek peněz bere, a jak si představuje, že se to vyřeší. Rozhovor nebyl těžký. Člověk byl hovorný, a tak nebylo složité zjistit, jak mu mohu pomoci. V jeho případě bylo možné pomoci financemi, trochou jídla. Octl se v neřešitelné situaci. Bydlení nemá, je z vedlejšího města. S přítelkyní se rozešel, nebo umřela (?). O sociální dávku přišel, jelikož ztratil OP. S úřady vidí nemožnost komunikovat. Nemá rodný list, peníze na nový OP také ne. Rozhodl se přežít jen s pomocí od kolemjdoucích. Já ale peníze neměl, proto jsem se rozhod , že pokud budu mít peníze, nebo nějakou potravinovou pomoc, tak mu je ke Kauflandu zanesu (zde totiš spal). Uvědomil jsem si, že po podzimu přijde zima a to mu bude teprve těžko. Toto jsem nestihl naplnit. ... V zimě jsem měl možnost hovořit s pracovnicí Města i o této situaci. Sdělila mně, že úřad města je ve věci pomoci těmto lidem velice otevřený. A pomoc je možná, neboť pomáhá i mezi městy. Během zimy jsem se proto pokusil poslat dotyčnému vzkaz. Na začátku léta, jsem jednou opět procházel kolem Teska, a Miloše jsem uviděl. Nepamatoval si mně, ale já měl ohromnou radost, že ho znovu vidím. Opětovně jsme se zapovídali. Tentokrát déle. Během zimy získal příjem peněz, i když stále žije venku, jeho situace se zlepšila. Také se snaží přivydělávat u cizinců jednoduchou službou.upravit
Video na Youtube
film