Stránky bez přístřešíÚvodní stránka


O bezdomovcích 

Historie ..              

Stravenky             

Jak pomoci?        

Mám krizi            

Statistika              

Diskuze ..             

Vtipy ..                  

Přísloví ..              

piš přes chat (off)

Závěrem ..            


Kdo píše stránky

Reklamy


VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ...

Nacházíte se na stránkách, pojednávající o problematice bezdomovectví. O lidech bez přístřeší lze říci, že jsou nám neznámí. Již několikrát jsme možná slyšeli názor: "První dojem je pravdivý." O lidech bezdomova nám první dojem vypovídá o špatném hygienickém stavu a nulových podmínkách pro přežití. Pokud se ale snažíme o těchto lidech hovořit, máme tendenci ukazovat zejména negativní viditelné znaky, ty pozitivní vlastně neznáme. Pokud se vám na těchto stránkách podaří najít i znaky skryté, a třeba pozitivní, a budou souhlasit s vašimi informacemi, měla tvorba těchto stran smysl.

Lidé jsou různí. Odlišný je vzhled, charakterové vlastnosti, i okolnosti, v nichž se nachází. Někdo se s problémy dokáže vypořádat hned, někdo ani neví, že je v problémech. Jiné sráží neustále na kolena. Stejné je to i s lidmi bez domova. Člověk v době krize se nerad podřizuje. Nedivíme se proto, že lidé bez domova mají často přívlastek nepřizpůsobiví. Taková nálepka se může hodit úředníkům. Například, když nedokáže osoba spolupracovat - člověk zkrátka dostane nabídku zaměstnání, nebo možnosti sociální dávky, případně bydlení. Pokud si tuto nedovede opakovaně udržet, může riskovat nálepku "nepřizpůsobivý". Nechci být příliš kritický, ale na škatulku   n e p ř i z p ů s o b i v í   jsme si velice snadno zvykli. Máme jedince přizpůsobivější, i méně přizpůsobivé. Ale kdo je to vlastně nepřizpůsobivý... neskrýváme tím malou snahu, podívat se za "oponu" této skutečnosti? Nezbavujeme se tak úkolu pracovat s problémy, které by jsme jinak u lidí bez domova nemuseli nikdy řešit? Rozumíme dobře tomu pojmu, který je nasnadě použít? Pokud ano, dovoluji si říci, že jsme lidé dobře vzdělaní, umíme s problémy u těchto lidí pracovat, rozmíme psychologii, a třeba i sociologii, a máme rádi další užitečné informace. Pakliže nerozumíme, začněme raději jinými pojmy: solidarita, láska, a třeba spravedlnost z víry. Snad se pak dostaneme do složitějších tématických oblastí, a budeme mít odvahu potkat člověka bez přístřeší, zvládneme k němu být zdvořilí, aniž by z nás vytáhl 20 korun, a po jednom, či desátém rozhovoru s tímto člověkem zjistíme, že svět není černobílý. Zjistíme možná, že nepřizpůsobivost je pojmem, který se týká lidí bez domova a zajímavě ... také nás. Problém nepřizpůsobivost má zřejmě kořeny, se kterými můžeme pracovat, ale nikoli na něm soudit. Také zjistíme, že zjevný stav bídy je možná dobrým měřítkem pro hmotnou situaci člověka, ale nikoli měřítkem pro kvalitu charakteru.

Problematika bezdomovectví je snad jen jedním střípkem z množství problémů v naší společnosti. Nejde postihnout všechny oblasti, ale máme naději, že pokud založíme své hodnocení na vyšších etických principech, vyznáme se v mnohém.

Z diskuzního fóra:


OBČASNÍKPříběhy
Marcela jsem potkal v dopoledních hodiná. Nerad vidím skupiny lidí bez domova, kteří jsou na cestě, když jdu z nákupu. Tento den jsem se ale rozhodl jít touto cestou schválně. Skupinu lidí bez domova jsem viděl, a hlavně jsem věděl, že mám volný čas. Proč ho nevyužít?
Pomalu jsem procházel kolem skupiny asi 7 osob. Trochu vyzývavě. Opravdu se ozval muž, který mne zarazil svou prosbou: "Hej pane, nemát nějaké peníze?". Je to pro mně výzva, jak se o těchto lidech něco dozvědět, respektive dozvědět se, jak jim mohu pomoci. Zde to ale skončil nedostatkem kompetencí. Marcel jse muže ve věku cca 40 let, je z Karviné. Venku žije cca 9 let. Důvod ztráty bydlení neuvedl. Podporu ÚP nemá. Sdělil mi, že nemá OP ani rodný list a tak nějak z informací jsem pochopil, že jej vyřadili. Informace jsem dále neověřoval. Marcel nemá přístup k financím a žije v okolí velkoobchodů, zde se snaží vyžít z toho, co mu lidé mají.
Velmi příjemný člověk, v jeho situaci žije s přítelkyní. Nebyl jsem sto mu pomoci. Na úřad do Karviné je to daleko a auto nemám. Bylo možné mu jen slíbit, že se za ním občas stavím.
Karel.. (08/2016)
...