Stránky bez přístřeší
Úvodní stránka    


O bezdomovcích 

Historie ..              

Stravenky             

Jak pomoci?        

Mám krizi              

Statistika              

Diskuze ..             

Vtipy ..                   

Přísloví ..                

piš přes chat (off)


Kdo píše stránky

Reklamy


VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ...

Nacházíte se na stránkách, pojednávající o problematice bezdomovectví. O lidech bez přístřeší lze říci, že jsou nám neznámí. Již několikrát jsme možná slyšeli názor: "První dojem je pravdivý." O lidech bezdomova nám první dojem vypovídá o špatném hygienickém stavu a nulových podmínkách pro přežití. Pokud se ale snažíme o těchto lidech hovořit, máme tendenci ukazovat zejména negativní viditelné znaky, ty pozitivní vlastně neznáme. Pokud se vám na těchto stránkách podaří najít i znaky skryté, a třeba pozitivní, a budou souhlasit s vašimi informacemi, měla tvorba těchto stran smysl.

Lidé jsou různí. Odlišný je vzhled, charakterové vlastnosti, i okolnosti, v nichž se nachází. Někdo se s problémy dokáže vypořádat hned, někdo ani neví, že je v problémech. Jiné sráží neustále na kolena. Stejné je to i s lidmi bez domova. Člověk v době krize se nerad podřizuje. Nedivíme se proto, že lidé bez domova mají často přívlastek nepřizpůsobiví. Taková nálepka se může hodit úředníkům. Například, když nedokáže osoba spolupracovat - člověk zkrátka dostane nabídku zaměstnání, nebo možnosti sociální dávky, případně bydlení. Pokud si tuto nedovede opakovaně udržet, může riskovat nálepku "nepřizpůsobivý". Nechci být příliš kritický, ale na škatulku   n e p ř i z p ů s o b i v í   jsme si velice snadno zvykli. Máme jedince přizpůsobivější, i méně přizpůsobivé. Ale kdo je to vlastně nepřizpůsobivý... neskrýváme tím malou snahu, podívat se za "oponu" této skutečnosti? Nezbavujeme se tak úkolu pracovat s problémy, které by jsme jinak u lidí bez domova nemuseli nikdy řešit? Rozumíme dobře tomu pojmu, který je nasnadě použít? Pokud ano, dovoluji si říci, že jsme lidé dobře vzdělaní, umíme s problémy u těchto lidí pracovat, rozmíme psychologii, a třeba i sociologii, a máme rádi další užitečné informace. Pakliže nerozumíme, začněme raději jinými pojmy: solidarita, láska, a třeba spravedlnost z víry. Snad se pak dostaneme do složitějších tématických oblastí, a budeme mít odvahu potkat člověka bez přístřeší, zvládneme k němu být zdvořilí, aniž by z nás vytáhl 20 korun, a po jednom, či desátém rozhovoru s tímto člověkem zjistíme, že svět není černobílý. Zjistíme možná, že nepřizpůsobivost je pojmem, který se týká lidí bez domova a zajímavě ... také nás. Problém nepřizpůsobivost má zřejmě kořeny, se kterými můžeme pracovat, ale nikoli na něm soudit. Také zjistíme, že zjevný stav bídy je možná dobrým měřítkem pro hmotnou situaci člověka, ale nikoli měřítkem pro kvalitu charakteru.

Problematika bezdomovectví je snad jen jedním střípkem z množství problémů v naší společnosti. Nejde postihnout všechny oblasti, ale máme naději, že pokud založíme své hodnocení na vyšších etických principech, vyznáme se v mnoha.

Z diskuzního fóra:

Každý jednou odejde
OBCASNIKPokud jste poznali někoho, kdo vás měl rád, a koho jste měli rádi vy, a láska vám zůstala potom, co "odešel" - bolí vás to. Co je to poznat ho? "Něco spolu zažít, a mít naději, že to zůstane... mít naději na další rozvoj vztahu." A ono to najednou skončí. Pokud jste ho měli rádi, hledáte důvod jeho odchodu, snažíte se jeho památku podpořit dobrou pověstí, pokud mu přímo nevystrojít pohřeb, tak na něj zajdete, vyjádříte svou soustrast květinou a zajímáte se o život toho člověka dále. Takový odchod vás mrzí, rádi na toho člověka vzpomínáte a přemýšlíte, proč vlastně odešel. Nikdo to neví, a možná ani on sám. Přemýšlíte o Bohu, a ptáte se ho, proč odešel. Ale ani on vám to nepoví, možná to bylo jen mezi Bohem a dotyčným člověkem. Pokud máte víru, trváte na tom, že Bůh vás má rád, i když vám ho vzal... Josu - to smutné úvahy, tak toho raději nechám... .. (08/2016)
reagovat

R e a k c e : Tak nějak to každý z nás prožívá... (08/2016)
...