Stránky bez přístřeší
Úvodní stránka    


O bezdomovcích 

Historie ..              

Stravenky             

Jak pomoci?        

Mám krizi              

Statistika              

Diskuze ..             

Vtipy ..                   

možnost chatu    


Kdo píše stránky

Reklamy


VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ...

Nacházíte se na stránkách, pojednávající o problematice bezdomovectví. O lidech bez přístřeší lze říci, že jsou nám neznámí. Již několikrát jsme možná slyšeli názor: "První dojem je pravdivý." O lidech bezdomova nám první dojem vypovídá o špatném hygienickém stavu a nulových podmínkách pro přežití. Pokud se ale snažíme o těchto lidech hovořit, máme tendenci ukazovat zejména negativní viditelné znaky, ty pozitivní vlastně neznáme. Pokud se vám na těchto stránkách podaří najít i znaky skryté, a třeba pozitivní, a budou souhlasit s vašimi informacemi, měla tvorba těchto stran smysl.

Lidé jsou různí. Odlišný je vzhled, charakterové vlastnosti, i okolnosti, v nichž se nachází. Někdo se s problémy dokáže vypořádat hned, někdo ani neví, že je v problémech. Lidé bez domova mají často přívlastek nepřizpůsobiví. Taková nálepka se může hodit úřadům. Například, když nedokáže spolupracovat - člověk zkrátka dostane nabídku zaměstnání, nebo možnosti sociální dávky, případně bydlení. Pokud si tuto nedovede opakovaně udržet, může riskovat nálepku "nepřizpůsobivý". Nechci být příliš kritický, ale na škatulku   n e p ř i z p ů s o b i v í   jsme si velice snadno zvykli. Máme jedince přizpůsobivější, i méně přizpůsobivé. Ale kdo je to vlastně nepřizpůsobivý... neskrýváme tím malou snahu, podívat se za "oponu" této skutečnosti? Nezbavujeme se tak úkolu pracovat s problémy, které by jsme jinak u lidí bez domova nemuseli nikdy řešit? Rozumíme dobře tomu pojmu, který je nasnadě použít? Pokud ano, dovoluji si říci, že jsme lidé dobře vzdělaní, umíme s problémy u těchto lidí pracovat, rozmíme psychologii, a třeba i sociologii, a máme rádi další užitečné informace. Pakliže nerozumíme, začněme raději jinými pojmy: solidarita, láska, a třeba spravedlnost z víry. Snad se pak dostaneme do složitějších tématických oblastí, a budeme mít odvahu potkat člověka bez přístřeší, zvládneme k němu být milí, aniž by z nás vytáhl 20 korun, a po jednom, či desátém rozhovoru s tímto člověkem zjistíme, že svět není černobílý. Zjistíme možná, že nepřizpůsobivost je pojmem, který se týká lidí bez domova a zajímavě ... také nás. Problém nepřizpůsobivost má zřejmě kořeny, se kterými můžeme pracovat, ale nikoli na něm soudit. Také zjistíme, že zjevný stav bídy je možná dobrým měřítkem pro hmotnou situaci člověka, ale nikoli měřítkem pro kvalitu charakteru.

Problematika bezdomovectví je snad jen jedním střípkem z množství problémů v naší společnosti. Nejde postihnout všechny oblasti, ale máme naději, že pokud založíme své hodnocení na vyšších etických principech, vyznáme se v mnoha.

Z diskuzního fóra:

Lidé v garáži
OBCASNIKJednou jsem byl pozván na návštěvu k člověku žijícímu v garáži. Mohli za to vlastně tři věci - jednak mne má rád; jednak rád slouží druhým a jednak jsem opravář a jemu se poškodilo jedno důležité elektrické zařízení. Byl to velice milý zážitek. Byl jsem v roli hosta, který může pomoci a přitom je mu dovoleno sdílet prostředí s člověkem, který má v životě své tabu. Garáž byl vybavená nadmíru dobře. Elektrika, elektrický ohřívač, kamna na dřevo, světla, stolek, postel, skříň a nouzová toaleta. Garáž byla situovaná na jižní stanu, takže jsem si říkal, že v létě je to poklad – což můj hostitel nekomentoval /je to vlastně hloupost/. Zima je ovšem období, která všechno ovdoví – pole o klasy, stromy o listí, a cihly o sucho. Takže jsem se nutně zprvu zhrozil, vždyt i vlhkost garáže nelze popřít. Nic méně jsem věděl, že si rychle přivyknu a za chvíli si nebudu na nevlídnost prostředí stěžovat. To se také stalo. Při první kávě. Zázrak první kávy – v prostředí vychladla během 3 minut - při 4 stupních v garáži, jak mne můj hostitel seznámil – později se dá garáž vydýchat a při 8 stupních se dá již běžně žít. Moje prsty později opravdu pookřály. Dal ...