Stránky bez přístřeší
Úvodní stránka    


O bezdomovcích 

Historie ..              

Stravenky             

Jak pomoci?        

Mám krizi              

Statistika              

Diskuze ..             

Vtipy ..                   

Přísloví ..                

piš přes chat (off)


Kdo píše stránky

Reklamy


VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ...

Nacházíte se na stránkách, pojednávající o problematice bezdomovectví. O lidech bez přístřeší lze říci, že jsou nám neznámí. Již několikrát jsme možná slyšeli názor: "První dojem je pravdivý." O lidech bezdomova nám první dojem vypovídá o špatném hygienickém stavu a nulových podmínkách pro přežití. Pokud se ale snažíme o těchto lidech hovořit, máme tendenci ukazovat zejména negativní viditelné znaky, ty pozitivní vlastně neznáme. Pokud se vám na těchto stránkách podaří najít i znaky skryté, a třeba pozitivní, a budou souhlasit s vašimi informacemi, měla tvorba těchto stran smysl.

Lidé jsou různí. Odlišný je vzhled, charakterové vlastnosti, i okolnosti, v nichž se nachází. Někdo se s problémy dokáže vypořádat hned, někdo ani neví, že je v problémech. Lidé bez domova mají často přívlastek nepřizpůsobiví. Taková nálepka se může hodit úřadům. Například, když nedokáže spolupracovat - člověk zkrátka dostane nabídku zaměstnání, nebo možnosti sociální dávky, případně bydlení. Pokud si tuto nedovede opakovaně udržet, může riskovat nálepku "nepřizpůsobivý". Nechci být příliš kritický, ale na škatulku   n e p ř i z p ů s o b i v í   jsme si velice snadno zvykli. Máme jedince přizpůsobivější, i méně přizpůsobivé. Ale kdo je to vlastně nepřizpůsobivý... neskrýváme tím malou snahu, podívat se za "oponu" této skutečnosti? Nezbavujeme se tak úkolu pracovat s problémy, které by jsme jinak u lidí bez domova nemuseli nikdy řešit? Rozumíme dobře tomu pojmu, který je nasnadě použít? Pokud ano, dovoluji si říci, že jsme lidé dobře vzdělaní, umíme s problémy u těchto lidí pracovat, rozmíme psychologii, a třeba i sociologii, a máme rádi další užitečné informace. Pakliže nerozumíme, začněme raději jinými pojmy: solidarita, láska, a třeba spravedlnost z víry. Snad se pak dostaneme do složitějších tématických oblastí, a budeme mít odvahu potkat člověka bez přístřeší, zvládneme k němu být milí, aniž by z nás vytáhl 20 korun, a po jednom, či desátém rozhovoru s tímto člověkem zjistíme, že svět není černobílý. Zjistíme možná, že nepřizpůsobivost je pojmem, který se týká lidí bez domova a zajímavě ... také nás. Problém nepřizpůsobivost má zřejmě kořeny, se kterými můžeme pracovat, ale nikoli na něm soudit. Také zjistíme, že zjevný stav bídy je možná dobrým měřítkem pro hmotnou situaci člověka, ale nikoli měřítkem pro kvalitu charakteru.

Problematika bezdomovectví je snad jen jedním střípkem z množství problémů v naší společnosti. Nejde postihnout všechny oblasti, ale máme naději, že pokud založíme své hodnocení na vyšších etických principech, vyznáme se v mnoha.

Z diskuzního fóra:

Služba úřadů práce
OBCASNIK Považme, práce pracovnic města a úřadu práce není jednoduchá. Vyberme třeba město Třinec. Samotné město má zhruje 36 000 obyvatel. Je to obec s rozšířenou působností, to znamená, že i více. K tomu 4/5 občanů v Moravskoslezském kraji se pohybuje ve věku 15 - 64 let. Můžeme říci s nepřesností že 28707 mohou být ekonomicky aktivní - tj. mohou pracovat. Vezměme například 8% nezaměstnanost - poté počitejme 2296 občanů na UP pro Třinec bez přidruženého okolí.Z webu jsem se dočetl, že pracovní úřadmá 7 pracovnic pro zprostředkování zaměstnání, to je na jednu připadá 328 osob (pokud vezmeme v úvahu, že Třinec je obec s rozšířenou působnostě - může na pracovnici připadnout až ... 500 osob).
Rozpočítejme teď pracovní dobu jedné takové pracovnice - při 7.5 hodinové pracovní době a 20 dnech v měsíci bude pracovat 150 hodin. Při počtu 500 klientů vyjde, že má na jednoho člověka 18 minut/za měsíc. Nepočítáme přestávky mezi klienty, přivítání a loučení, přebírání dokumentů, kopírování a jiné. Nepočítáme ověřování. Není tedy divu, kde se bere přísnost pracovnic při nespolupráci
.. (08/2016)