Stránky bez přístřeší
..možná budu on-line
VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ...

Nacházíte se na stránkách, pojednávající o problematice bezdomovectví. O lidech bez přístřeší lze říci, že jsou nám neznámí. Již několikrát jsme možná slyšeli názor: "První dojem je pravdivý." O lidech bezdomova nám první dojem vypovídá o špatném hygienickém stavu a nulových podmínkách pro přežití. Pokud se ale snažíme o těchto lidech hovořit, máme tendenci ukazovat zejména negativní viditelné znaky, ty pozitivní vlastně neznáme. Pokud se vám na těchto stránkách podaří najít i znaky skryté, a třeba pozitivní, a budou souhlasit s vašimi informacemi, měla tvorba těchto stran smysl.

Lidé jsou různí. Odlišný je vzhled, charakterové vlastnosti, i okolnosti, v nichž se nachází. Někdo se s problémy dokáže vypořádat hned, někdo ani neví, že je v problémech. Jiné sráží neustále na kolena. Stejné je to i s lidmi bez domova. Člověk v době krize se nerad podřizuje. Nedivíme se proto, že lidé bez domova mají často přívlastek nepřizpůsobiví. Taková nálepka se může hodit úředníkům. Například, když nedokáže osoba spolupracovat - člověk zkrátka dostane nabídku zaměstnání, nebo možnosti sociální dávky, případně bydlení. Pokud si tuto nedovede opakovaně udržet, může riskovat nálepku "nepřizpůsobivý". Nechci být příliš kritický, ale na škatulku   n e p ř i z p ů s o b i v í   jsme si velice snadno zvykli. Máme jedince přizpůsobivější, i méně přizpůsobivé. Ale kdo je to vlastně nepřizpůsobivý... neskrýváme tím malou snahu, podívat se za "oponu" této skutečnosti? Nezbavujeme se tak úkolu pracovat s problémy, které by jsme jinak u lidí bez domova nemuseli nikdy řešit? Rozumíme dobře tomu pojmu, který je nasnadě použít? Pokud ano, dovoluji si říci, že jsme lidé dobře vzdělaní, umíme s problémy u těchto lidí pracovat, rozmíme psychologii, a třeba i sociologii, a máme rádi další užitečné informace. Pakliže nerozumíme, začněme raději jinými pojmy: solidarita, láska, a třeba spravedlnost z víry. Snad se pak dostaneme do složitějších tématických oblastí, a budeme mít odvahu potkat člověka bez přístřeší, zvládneme k němu být zdvořilí, aniž by z nás vytáhl 20 korun, a po jednom, či desátém rozhovoru s tímto člověkem zjistíme, že svět není černobílý. Zjistíme možná, že nepřizpůsobivost je pojmem, který se týká lidí bez domova a zajímavě ... také nás. Problém nepřizpůsobivost má zřejmě kořeny, se kterými můžeme pracovat, ale nikoli na něm soudit. Také zjistíme, že zjevný stav bídy je možná dobrým měřítkem pro hmotnou situaci člověka, ale nikoli měřítkem pro kvalitu charakteru.

Problematika bezdomovectví je snad jen jedním střípkem z množství problémů v naší společnosti. Nejde postihnout všechny oblasti, ale máme naději, že pokud založíme své hodnocení na vyšších etických principech, vyznáme se v mnohém.

Problémy s veřejným prostranstvím
OBCASNIK Březen 2016
Je s podivem, jak si rychle zvykáme na upírání lidských práv a svobod. Pokud chodíme do škol, učí nás, že vyhlášky a nařízení musí souhlasit se zákonem vyšší právní síly. Nejvyšší právní sílu má pak Listina práv a svobod. Problém vymahatelnosti práva, starosti lidí, snad liknavost, a zřejmě jiné důvody nás vedou k tomu, abychom nechali to, že je porušováno právo, bez reakce. I z tohoto důvodu Zákaz požívání alkoholu na veřejných prostranstvích stále trvá. Kde není žalobce, není soudce. Respektive žalobce by byl. Dokonce i vyjádření. Městské úřady nemohou globálně zakázat používání alkoholu na veřejnosti, a to bezúčelně. Ani s uvedením důvodu jako je veřejný zájem to není možné. K takovému zákazu může přistoupit jen, pokud je potřeba např. k udržení pořádku při průběhu pořádané akce. Zkrátka není v pořádku, jen tak vzít část města a vyhlásit tam "hlídanou bezalkoholovou zónu". Takovéto jednání není v souladu se zákonem. Občané nemohli tato rozhodnutí ovlivnit, nikdo se jich neptal. Za zmínku by stály protesty občanů bez domova, kteří byli nejednou sankcionováni a kterým protesty u policie nepomohli. Ale i mne, jako č ...